Digital Crown là gì? Cách sử dụng Digital Crown trên Apple Watch

Khi sử dụng Apple Watch, bạn thường thắc mắc nút Digital Crown ngoài những chức năng cơ bản như tăng/giảm âm lượng, chỉnh báo thức,… thì còn gì đặc biệt nữa không.