Cách cài đặt đèn Philips Hue với Samsung SmartThings

Cách cài đặt đèn Philips Hue với Samsung SmartThings

Đèn Philips Hue là dòng đèn tiên phong trong mảng chiếu sáng thông minh. Để có thể phát huy nhiều chức năng ở mức tốt nhất, sản phẩm…